ONZE VISIE

Er zijn de natuurelementen ...


Er is de zwaartekracht die de wetmatigheden van ons onderwijs symboliseert, een eindeloze zee die oneindige mogelijkheden van de leerling symboliseert en de noodzakelijke en leven gevende zon die onze Christelijke inspiratie symboliseert.
Daar moeten we mee leven, daar kunnen we zelf weinig aan veranderen. We moeten deze natuurelementen omarmen en respecteren.
We moeten ook beseffen dat we "maar" een deel zijn van het grotere geheel.

Context

Het decretaal kader en het leerplan Zin In Leren/Zin In Leven zijn voor onze school de context waarin we leven en werken. Het is enerzijds een spiegel om in te kijken of we alles goed aanpakken. Anderzijds is het een houvast om ongedwongen en duidelijk te werken.

We zijn ook een Open Katholieke Dialoogschool. We staan met andere woorden voor kwaliteitsvol onderwijs, vanuit een Katholieke inspiratie (de 5 opdrachten vanuit het Katholiek Onderwijs, OKB). We doen dit altijd vanuit een dialoog met een open geest naar iedereen die beroep doet op ons, ongeacht afkomst, geloof, etniciteit of overtuiging.

Er is de reis ... 

We zijn voortdurend op weg.
De persoonlijke tocht is voor ons belangrijk.
's Avonds komen we samen en staan we stil bij de afgelegde weg.
We leggen een innerlijk vuurtje aan dat we samen willen aanhouden. We leren de leerlingen eten maken en zich veilig verwarmen aan het vuur.
De leerkracht is bij de leerlingen en toont hen hoe ze vuur moeten maken en hoe ze een tentje kunnen opzetten. De leerkracht geeft de leerlingen verantwoordelijkheid binnen bepaalde grenzen en houdt ook rekening met de zware rugzak die de leerling meezeult.
De leerkracht helpt de leerlingen op een opbouwende manier na te denken over hoe de dag geweest is en hoe ze de tocht van de volgende dag moeten bekijken en plannen.
De dieren die naar ons, voorbijgangers,  komen kijken zijn welkom. De wolf, de vlinder en het eekhoorn kunnen ons misschien ook iets leren?

Keuzes

We werken doelgericht volgens de principes van PDCA en SMART-doelen.

We zoeken naar een maximale ervaringsgerichte insteek in onze werking.

Dat doen we vanuit een bezieling, vanuit een passie en met oog voor talent.


Er is de leerling ...

De leerling mag experimenteren en zoeken naar wat hij/zij graag doet en goed kan. Hij mag zelf dingen ondernemen. Hij moet vooral authentiek zijn.
De leerkracht begeleidt en leidt de leerling op een professionele manier die bulkt van de wijsheid die "op tijd" doorgegeven wordt.
De leerling mag autonoom het eigen tentje opzetten. Daarin kan hij/zich dan terug trekken wanneer rust en geborgenheid nodig is.
De leerkracht doet alles om de leerling te geven wat nodig is om zoveel en zo goed mogelijk te leren. 
De leerkracht weet dat niet iedereen op dezelfde manier leert en probeert elke situatie te gebruiken om de leerlingen, ieder op een eigen niveau, met eigen talenten, uit te dagen.
De leerkracht probeert te vertrekken vanuit de wereld van de leerling. 
De leerkracht zal ook oog hebben voor het samenwerken en samen groeien. We geloven dat een individu enkel kan groeien wanneer die deel uitmaakt van een echte groep.

De leerling centraal

Zorg in onze school is de leidraad.

Voor ons is het belangrijk dat we "samen op weg gaan", dat er "bewondering" en "verwondering" moet zijn, dat er "geborgenheid" is, dat leerlingen "gedragen" worden maar zelf ook leren "dragen", dat we streven naar zo veel mogelijk "groei" voor onze leerlingen.

Visie in VBS Het Toverpotlood
Alle rechten voorbehouden 2019
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin